Velkommen!

Velkommen til Skei småbåthavn på Leka i Nord-Trøndelag.